Kvalitetsprodukter och reservdelar till marknadens lägsta priser?

Vårt mångåriga arbete med IR-anläggningar har resulterat i ett brett kontaktnät och goda leveransavtal med flera leverantörer av reservdelar och ny teknik till IR-anläggningar.
Vi erbjuder våra kunder nyckelkomponenter av hög kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. IR-lamporna har exempelvis utvecklats i nära samarbete med en lampleverantör till en kvalitet som vida överstiger normala standardlampors, vilket resulterar i en väsentligt längre livslängd.
Vi tillhandahåller nyckelkomponenter och reservdelar till flertalet förekommande IR-anläggningstyper.
Några exempel på nyckelkomponenter är:

  • IR-lampor
  • Kvartsglas
  • Guldbelagda reflektorglas
  • Motreflektorglas

Vi garanterar en hög kvalitet och snabba leveranser. Hör av er för en första offert!
Vid mera omfattande renoveringsarbete, kan montagearbete erbjudas via vår samarbetspartner Teknik System i Vänersborg AB, www.tekniksystem.se

Ett antal specialutrustningar av hög kvalitet kan nu också erbjudas för att effektivisera produktionen och förenkla underhållet av IR-utrustningar. Några av dessa levereras i samarbete med Solaronics AB, www.bekaert.com.

Några exempel på specialutrustningar Ändamål
Pyrometrar för processtyrning Energibesparing / Kvalitetsoptimering
Brandförebyggande system för IR Produktivitet / Minskat rengöringsbehov
Branddetektor
IR-anpassad
Produktivitet / Minskat rengöringsbehov
IR Kanttorkar Produktivitet / Kvalitetsoptimering
Rengöringsutrustning
IR-skyddsglas
Energibesparing/ Produktivitet & förenklat underhåll

Kontakta oss för offert och snabb leverans!
IR-lmapr, reflektorsglas m m till IR-anläggning
Guldbelagda reflektorer samt skyddsglas och IR-lampor av bästa kvalitet

Kanttorkning
Kanttorkar löser problem

Renggöring av skyddsglas
Brandförebyggande system

Smutsat skyddsglas
Rengöring för effektivisering och energi besparing

IRQ Technology AB Telefon/fax: +46 521 152 30 Email:
Torsvägen 4, 462 54 Vänersborg Mobil: +46 708 98 62 99 leif.johansson@irqtech.se