Råd som ökar effektivitet och minskar driftskostnader

Många företag har en energikostnad som tenderar att öka väsentligt och energiledningsprogram genomföres. Effektiviteten på alla områden behöver ofta ses över för att bibehålla konkurrenskraften.

Vi hjälper Er att ta fram åtgärdsprogram för att öka effektiviteten och minska underhållskostnaderna i era IR-anläggningar.

Det är viktigt att upprätthålla en hög tillgänglighet hos produktionsutrustningarna, vilka i pappersindustrin ofta är i 6-7 veckors nära kontinuerlig drift. Oplanerade stopp och produktionsstörningar måste minimeras.

Vi mäter och besiktigar både teknisk utrustning och torkprocesser

IRQ Technology:s unika produktutvecklings- och applikationskompetens inom IR-tekniken gör att vi kan hjälpa er att se över både den tekniska utrustningen och torkprocessen.

Våra kunder får genom IRQ Technology följande fördelar:

  • ökad energi- och produktionseffektivitet
  • lägre elförbrukning
  • lägre underhållskostnader
  • förbättrad produktionsekonomi
  • mindre underhållsarbete
  • ökad vinst

Elektriska IR-anläggningar ger ökad kapacitet och kvalitet i många industriella torkprocesser och är vanligt förekommande bl.a. inom pappersindustrin samt för lacktorkning.

Låt oss bli din diskussionspartner och spara pengar!

Vill du diskutera ert företags behov av lösningar som radikalt minskar dina underhållskostnader, elförbrukning eller andra typer av process- och kvalitetsfrågor där IRQ Technology kan bidra, så hör gärna av dig.

Kontroll i pappersbruk
Vi kontrollerar både utrustning och processeffektivitet

IRQ Technology AB Telefon/fax: +46 521 152 30 Email:
Torsvägen 4, 462 54 Vänersborg Mobil: +46 708 98 62 99 leif.johansson@irqtech.se