Infraröd värme- och torkteknik ger stora möjligheter

Vad är infraröd strålning?
För dig som är obekant med infraröd värmestrålning följer nedan lite teori.

Infraröd strålning är en typ av elektromagnetisk strålning som är snarlik synligt ljus, men som har den högsta uppvärmningseffekten i hela det elektromagnetiska spektrat. Våglängdsområdet för IR sträcker sig från ca 0,8 μm till 1 mm, mellan synligt ljus (0,38-0,76 μm) och radiovågor ( > 1 mm). IR-området brukar delas in i Kortvågs IR (KV), Mellanvågs IR (MV) samt Långvågs IR (LV) enligt figur över strålningsspektra.

Industrin använder värmestrålningen

Industriella IR-system avger normalt sin värmestrålning inom kortvågs- eller mellanvågsområdet. Värmestrålningen kan genereras elektriskt via stavformade IR-lampor med volframtråd, vilken värms till max 2000-2500° C ( KV), inbyggda i IR-anläggningars värmemoduler. Alternativt emitteras MV-strålning från Gas-IR moduler där emittern värms med gas till ca 800-1000°C (MV) eller elektriskt från Mellanvågs-lampor eller keramiska element vid liknande temperaturnivåer.
Alla kroppar avger infraröd strålning motsvarande deras temperatur, ända ned till absoluta nollpunken (-273,15°C). Våglängden vid vilken strålningen har sitt maximum förkortas i takt med stigande emitter- temperatur enligt Wien´s förskjutningslag. Se figur IR spektra.

Våglängdsförskutningen förklarar varför vi kan se när något blir hett nog att glöda (~650°C). Tillräckligt mycket av den avgivna IR-strålningen faller då inom det synliga området, som det mänskliga ögat kan detektera

Den totala avgivna strålningen från en kropp (emitter) är proportionell mot dess absoluta temperatur upphöjt till fyra (Stephan-Boltzmann´s lag).
Det praktiska resultatet av dessa fysikaliska lagar är att en IR-emitter med högsta intensitet byggs med kortvågslampor som ofta är tätpackade.

Fördelarna med kortvågig IR-teknik är bl a

  • Snabb uppstart ( 1-2 sek) och avkylning.
  • God reglerbarhet 0-100%, viktig för process-styrningen.
  • Hög intensitet gör IR-torkar förhållandevis små och lätta att installera.
  • Hög effektivitet om rätt applicerade och servade. Intern och extern renhet viktig då IR-modulen/värmaren är ett optiskt system.
  • Möjlighet till riktad värmning just där du vill ha den, med lämpliga reflektorer.
Med rätt IR-teknik för er verksamhet kan företaget få en rationell värme- eller torkprocess till lägre energikostnad. Vi mäter och ger förslag på uppgradering av er befintliga IR-anläggning för att öka värmnings- och torkeffekt utan ökad energiförbrukning.
IR-lampor
IR-tork i pappersmaskin

Fakta om IR

IR-strålningen, upptäckt av Sir William Herschel år 1800, fick verklig industriell tillämpning först på 1930-talet då billack torkades med belysningslampor i speciella reflektorer.

IR-intensiteten var då enbart ca 5 kW/m2 att jämföra med dagens högintensiva IR-torkar i pappersindustrin, vilka maximalt kan ge nära 600 kW/m2.

 

Modell som visar elektromagnetiskta spektrat Right ArrowKlicka för större bild
Strålningsspektra

IR spectra Right ArrowKlicka för större bild
IR spektra

IRQ Technology AB Telefon/fax: +46 521 152 30 Email:
Torsvägen 4, 462 54 Vänersborg Mobil: +46 708 98 62 99 leif.johansson@irqtech.se