Vi erbjuder reducerad elförbrukning och lägre underhållskostnader i era IR-anläggningar

Företaget IRQ Technology AB startades och ägs av Leif Johansson, Vänersborg, som arbetat med IR-utrustningar sedan 1983, varav som utvecklings- och applikationsansvarig hos marknadsledande IR-företag under 17 av dessa år. Verksamheten har möjliggjort leveranser med en total installerad IR-effekt av ca 400 MW.

Värdefullt nätverk

Vid sidan av egna kunskaper har IRQ Technology AB också ett väl utvecklat nätverk med lokala och internationella kontakter och samarbetspartners på flera plan.

Med dagens problematiskt ökande energipriser vill vi inom mitt konsultbolag gärna hjälpa industriföretag som använder IR-utrustningar att effektivisera sin produktion och reducera sin elförbrukning. Vid 2 MW utnyttjad IR-effekt, t ex i en pappersmaskin, motsvarar 10 % effektivisering ofta en årlig besparing av cirka en halv miljon SEK.

Vi erbjuder uppföljning av er IR-anläggnings status och torkprocess och ger åtgärdsförslag för högre effektivitet.
Dessutom tillhandahåller vi nyckelkomponenter av högt utvecklad kvalitet till flertalet förekommande typer av IR-anläggningar samt ett stort antal framtagna specialutrustningar för att öka kvalitet och produktion.

IR-teknik är vårt expertområde - läs vad vi erbjuder

Ofta har inte företag möjlighet att ha egna experter inom alla verksamhetsområden. Vi erbjuder därför vår expertkunskap inom området IR-teknik, som vi jobbat med och följt utvecklingen av i 25 år. Några exempel på uppdrag vi åtar oss är:

  • Statusuppföljning för IR-anläggningar inkl uppmätning av IR-komponenters effektivitetsnivå.
  • Energiutredningar/effektivisering av tork- och värmningsprocesser. Sparprogram utarbetas, 10-30 % besparing kan ofta uppnås.
  • Förebyggande underhåll av IR-anläggningar.
  • Åtgärdsförslag för 20-50% reducerad underhållskostnad.
  • Torksimulering, optimering och troubleshooting inom pappers- o bestrykningstorkning.
  • Utredning av ventilationsbehov och behov av EX-klassning vid lacktorkning.
  • Upphandlingstöd för val av rätt IR-teknik till nya och kvalitetskrävande processer.

Kontakta oss för offert och snabb leverans!
Leif Johansson
Leif Johansson har arbetat med IR-teknik i mer än 25 år


Reflektionsmätning
Reflektionsmätning


Inspektion i pappersbruk
Effektiv skötsel och moderna nyckelkomponenter ger ökad effektivitet/ minskad energiförbrukning

IRQ Technology AB Telefon/fax: +46 521 152 30 Email:
Torsvägen 4, 462 54 Vänersborg Mobil: +46 708 98 62 99 leif.johansson@irqtech.se