Reducera elförbrukning och underhållskostnad
i era IR- anläggningar

Med dagens stigande energipriser blir det allt viktigare att utnyttja elkraften så effektivt som möjligt.

IRQ Technology AB hjälper företag i branscher såsom pappersindustri och verkstadsindustri att öka effektiviteten i befintliga IR-anläggningar för att minska företagens energikostnad. Vår erfarenhet är att företagen ofta får 10-30 % minskad elförbrukning efter renovering/ uppgradering av deras, ofta äldre, IR-anläggningar.

Är det möjligt att reducera IR-anläggningars elkostnad med mer än 20% ?

Genom att uppgradera äldre IR-system till modern teknik och genom ett optimalt utnyttjande av den teknik ni har investerat i kan detta ofta uppnås. Vi gör en effektivitetsuppmätning på era system eller dess komponenter och ger förslag på åtgärder. Vi gör också en prognos där ni direkt kan räkna hem vad förbättringsåtgärderna kan medföra i ökad effektivitet i torkprocessen eller hur stor el-besparing som kan förväntas vid oförändrat torkbehov efter renoveringen

Effektivisera med rätt komponenter av hög kvalitet

Vi kan erbjuda kvalitetskomponenter så som vidareutvecklade IR-lampor med längre livslängd, guldbelagda reflektorer samt skyddsglas till mycket konkurrenskraftiga priser. Underhållskostnaden kan normalt reduceras med 20-50% vid utnyttjande av komponenter från IRQ Technology AB.

Elpriserna har fördubblats ...

Med stigande elpriser når du snabbt "break even" för investeringar som reducerar elförbrukningen och ökar din vinst.
Samtidigt gör ditt företag en god insats för miljön och reducerar eventuellt även kostnaden för CO2-kompensation.


24% reducerad energikostnad för IR-anläggningen

TIPS!
Elintensiva företag kan via PFE-programmet få bidrag till energisparprojekt www.energimyndigheten.se
Energimyndigheten

IR-torkar för bandlackering har också renoverats

IR-lampor, reflektorsglas m m till IR-anläggning
Guldbelagda reflektorer samt skyddsglas och IR-lampor av bästa kvalitet

IRQ Technology AB Telefon/fax: +46 521 152 30 Email:
Torsvägen 4, 462 54 Vänersborg Mobil: +46 708 98 62 99 leif.johansson@irqtech.se